• Contributie

  Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van ledengegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan C.V. Wieringermeer om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per half jaar*, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het najaar en het voorjaar afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal C.V. Wieringermeer de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. ledenadministratie C.V. Wieringermeer.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor C.V. Wieringermeer van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

  Contributie
  De automatische incasso van de contributie voor de eerste helft van het seizoen 2023/2024 is omstreeks 1 oktober 2023 en de tweede helft wordt waarschijnlijk eind januari 2024 automatisch ingevorderd. Om de contributie op tijd en gemakkelijk in te vorderen, wil het bestuur zoveel mogelijk automatisch invorderen. Degene die geen machtiging tot automatische incasso van de contributie aan de vereniging heeft verstrekt, zal één nota ontvangen verhoogd met € 3,00.

  De contributiebedragen voor dit seizoen zijn:
  Vanaf 18 jaar € 150,00
  Vanaf 16 jaar € 129,00
  Vanaf 14 jaar € 118,00
  Vanaf 12 jaar € 103,50
  Vanaf 5 jaar € 88,00
  Half lid (voorheen zgn. geeltjes lid) € 75,00

  Meedoen regeling

  Inwoners uit de gemeente Hollands Kroon met een minimum inkomen en met kinderen in schoolgaande leeftijd komen voor een speciale regeling in aanmerking. De regeling betreft een website (meedoen.hollandskroon.nl) met een webshop waarop onze vereniging zich ook presenteert. Op de website staat onder ‘uitleg’ te lezen hoe de inwoners zich kunnen aanmelden voor deze regeling.
   
  Leden die nog geen klant zijn van de regeling Meedoen, kunnen een aanvraagformulier bijzondere bijstand invullen via een link op de website van Meedoen Hollands Kroon onder ‘uitleg’.
   
  De gezinnen die al eerder een beschikking met inlogcode voor deze regeling van de gemeente hebben ontvangen, kunnen natuurlijk zo weer deelnemen aan deze regeling. Als er een bestelling op de site wordt gedaan, ontvangt de vereniging hiervan bericht. Vervolgens neemt de vereniging contact op met de klant. De betaling van het lidmaatschap wordt binnen twee weken na plaatsing van de bestelling aan de vereniging overgemaakt vanuit gemeente Hollands Kroon.
   
  Vragen of opmerkingen kunt u kwijt op contributie@cvwieringermeer.nl of bellen met Hans Dijkstra, telefoonnummer 0227-581278.