• Veiligheid en VOG-beleid

  C.V. Wieringermeer wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor bepaalde medewerkers en vrijwilligers. Dit VOG-beleid wordt vanuit de KNVB en het NOC*NSF gestimuleerd.


  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat C.V. Wieringermeer alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Hieronder vind je alle protocollen die C.V. Wieringermeer heeft opgesteld inzake Veiligheid.

  Protocollen Veiligheid
  Beleid VOG

  Beleid Ongewenst Gedrag C.V. Wieringermeer

  C.V. Wieringermeer wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) en of kinderen van de kinderopvang organisatie te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.

  Wat is een VOG?

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat C.V. Wieringermeer alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
  Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

  Aanvragen VOG
  De aanvraag gaat met behulp van e-Herkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft ook geen kosten voor te schieten.

  De vrijwilligersadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres.
  Namens C.V. Wieringermeer nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.
  Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

  Belangrijk: Na ontvangst van de VOG

  Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar vog@cvwieringermeer.nl te sturen. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

  Geldigheid VOG
  De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij C.V. Wieringermeer zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

  Heb je al een VOG?
  Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op de screeningspunten 84 en 85, dan is deze voor C.V. Wieringermeer ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

  Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
  Het is simpel: C.V. Wieringermeer zal hier strikt mee omgaan.
  Iedere vrijwilliger/medewerker bij C.V. Wieringermeer die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij C.V. Wieringermeer per direct.

  Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

  Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon van C.V. Wieringermeer.

  Gedragscode en aannamebeleid
  Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

  •de vrijwilliger/medewerker kennisneemt van de gedrags- en omgangsregels
  •de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

  Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.
  Meer weten? Is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar secretaris@cvwieringermeer.nl

  Bestuur C.V. Wieringermeer