• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook????. toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan, zoals jij graag wilt. CV Wieringermeer wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport beleven.

  Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook bij CV Wieringermeer. De voetbalvereniging doet zijn best om "ongewenst gedrag" zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren. Eén van de stappen, die de vereniging zet, is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Je kunt bij een vertrouwenscontactpersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Wat is ongewenst gedrag?

  Bij ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan: ?? (Cyber) pesten en treiteren; ?? Roddelen en negeren; ?? Discriminatie; ?? Agressie en geweld; ?? Machtsmisbruik; ?? Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

  Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De één vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: "wat ongewenst is, dat bepaal jij". Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

  Wat doe je bij ongewenst gedrag?

  In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, dan kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.

  Wie is de vertrouwenscontactpersoon en hoe vind je die?

  De vertrouwenscontactpersoon voor de Christelijke voetbalvereniging Wieringermeer is:


  Kees van Noorloos.

  Je kunt hem als volgt bereiken:

  Telefoon 0653916408
  E-mail: cp.van.noorloos@quicknet.nl


  Klik hier voor meer informatie over Kees


  Daar waar ‘jij??jouw’ staat kan ook u?? uw gelezen worden. De vertrouwenspersoon is er voor alle leeftijden.