• Vertrouwenscontactpersoon

  Vertrouwenscontactpersoon Kees van NoorloosMijn naam is Kees van Noorloos.
  Ik ben in 1950 geboren in Nieuw Vennep en sinds 1958 woon ik in de Wieringermeer.
  Ben getrouwd met Joke, heb een zoon Sander en een dochter Jorieke.
  Inmiddels ben ik gepensioneerd, nadat ik ruim 50 jaar heb gewerkt, waarvan bijna 40 jaar bij Flexoplast. 
  De laatste 25 jaar was ik daar verantwoordelijk voor de planning en inkoop van grondstoffen.

  Zo af en toe kunt u mij zien als toeschouwer bij de wedstrijden van onze club,
  of in de kantine voor een heerlijk bakje koffie.
  Heel ver in het verleden heb ik zelf nog gevoetbald in de aspiranten zoals men dat toen noemde.
  In de tijd dat mijn zoon Sander bij de jeugd van C.V. Wieringermeer voetbalde was ik jeugdleider.
  Ook ben ik nog een aantal jaren voorzitter van het jeugdbestuur van C.V. Wieringermeer geweest.

  Vanaf 1967 tot 2000 was ik scheidsrechter veldvoetbal, tot in de top van het amateurvoetbal.
  Van 2001 tot 2007 lid van de tuchtcommissie District West 1 van de KNVB.
  Waarnemer veiligheid van 2011 tot 2018 in het District West1 van de KNVB .
  En vanaf begin 2018 ben ik rapporteur scheidsrechter veldvoetbal District West 1 van de KNVB.
  Sinds mijn pensioen, ben ik voorzitter van de kerkenraad in Medemblik en ouderling van de kerkenraad in Wieringerwerf.
  Binnen het CDA Hollands Kroon ben ik al vele jaren campagneleider, samen met andere organiseren wij dan allerlei activiteiten rondom de verkiezingen.  

  Afgelopen jaar heb ik het verzoek gekregen van het bestuur van C.V. Wieringermeer of ik een cursus vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij het NOC NSF wilde volgen. De cursus ga ik volgen op 23 maart 2019 in Alkmaar. Onze voetbalvereniging streeft ernaar om een veilige, sociale en plezierige sportvereniging te zijn. Als vertrouwenscontactpersoon hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als VCP ben ik overigens onafhankelijk en dus geen lid van het bestuur en de vereniging.

  Het is belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan voetballen/sporten, alleen in een voor jou veilige omgeving blijf je plezier in voetballen houden. Als vertrouwenscontactpersoon kan ik helpen om voor iedereen een veilige sportomgeving te bereiken.

  Binnen onze vereniging ben ik het eerste aanspreekpunt voor iedereen (lid, ouder, trainer, leider, toeschouwer, vrijwilliger) die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Denk bijvoorbeeld aan treiteren en/of pestgedrag, agressie ( langs de lijn), discriminatie, seksuele intimidatie en andere voor jou ongewenste omgangsvormen. Het is natuurlijk mooi als je problemen zelf of samen met een teamgenoot kunt oplossen, maar dat is voor lang niet iedereen zo gemakkelijk en dan is het fijn als je er met iemand in vertrouwen over kunt praten.